Youké

Youké staat voor sterke jeugd. Wij bieden specialistische hulp aan kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar. De naam Youké zegt het al: “Jij bent oké”, met een eigen talent, kleur en netwerk.

Wij kijken bij het geven van hulp altijd naar het kind, de jongere en zijn leefomgeving. Daarmee benutten we het sociale netwerk optimaal: het gezin, de school en anderen in de eigen wijk. De hulpvraag van het kind, de jongere of de ouders staat altijd centraal: Samen met hen bepalen we welke hulp het beste past. We gaan daarbij uit van de kracht van het kind en de ouders.

Bij alle hulpvragen werken we nauw samen met partners. Een hulptraject stemmen we bijvoorbeeld af met de sociale hulpverleners in jouw wijk. Ieder kind, iedere jongere en elk gezin heeft een vast aanspreekpunt. Samen met hen maken we één Plan van Aanpak met duidelijke doelstellingen.

Youké omarmt verschillen in cultuur en levensstijl. We werken nauw samen met organisaties die andere culturen, tradities en gebruiken goed begrijpen. Waar nodig sluit een vrijwilliger of professional aan met dezelfde culturele achtergrond als die van het kind, de jongere of zijn ouders. Daarmee voorkomen we communicatieproblemen en zorgen we voor een laagdrempelig hulptraject.

http://www.youke.nl/