William Schrikker Groep

William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering (WSS JB&JR) biedt, als gecertificeerde instelling, in elke regio gespecialiseerde jeugdhulp. Dit betreft zowel de uitvoering van vrijwillige begeleiding als de maatregelen in het kader van ondertoezichtstelling, voogdij en jeugdreclassering.

William Schrikker Pleegzorg en William Schrikker Zorg & Wonen bieden respectievelijk pleeggezinnen en gezinshuizen voor kinderen met een beperking. Het dienstenaanbod van de William Schrikker Groep behelst een breed spectrum, van veelvoorkomende tot zeer complexe opvoedvragen. De zorg voor kinderen en/of ouders met een beperking vraagt veel extra’s. Het gaat om thuissituaties waar ernstige opvoedproblemen zijn ontstaan. Of waar een jongere in aanraking is gekomen met het jeugdstrafrecht. Bij veel van onze cliënten is er sprake van een complexe problematiek. Een beperking is immers levenslang en heeft gevolgen op alle leefgebieden. De hulpvraag en daarbij het hulpaanbod vereisen maatwerk. Voor elke hulpvraag vanuit de cliënt en gemeenten willen we er zijn als het moet.

https://www.williamschrikkergroep.nl/