Villa Kakelbont Amerongen

  • Kindercouseling: Ieder kind is wel eens tijdelijk uit balans. Maar wat doe je, als ouder, als dit langer duurt en de problemen groter worden? Soms helpt het om het kind met iemand te laten praten. Dat kan met een kindercounselor.
  • Kindertherapie: Kinder- en jeugdtherapie is een meestal kortdurende therapievorm speciaal bedoeld voor kinderen en jongeren van 4 tot en met 18 jaar. In deze therapie staat het kind centraal en wordt er vanuit verschillende invalshoeken naar het kind gekeken.
  • Ouderbegeleiding: Ouders hebben meestal het beste voor met hun kinderen, maar komen er soms niet uit. Wanneer ouders zich aanmelden bij Villa kakelbont, willen ze graag dat er iets verandert. Dat kan een kind niet altijd alleen, ook ouders zullen zich daarvoor moeten inspannen.
http://www.villakakelbontamerongen.nl/