Treidy Bosch

Voor gemeenten en CJG’s bied ik samen met José Giesen de cursus ‘Nieuwe autoriteit’ aan. Deze cursus is bedoeld voor ouders die met hun zoon of dochter in een patroon terecht gekomen zijn van toenemende escalaties en intimidatie. Dit roept machteloosheid op. Maar. . . het is mogelijk voor ouders om éénzijdig, zonder medewerking van de jongeren, de ouder-kind relatie te verbeteren en de intimidaties te doen stoppen. De cursus is erop gericht op dit te leren.

http://www.treidybosch.nl/