Stichting Taalhulp

Stichting Taalhulp is een in dyslexie gespecialiseerde instelling, die door het NRD geaccrediteerd is. Wanneer een dyslexieverklaring wordt afgegeven dan heeft er gedegen en toetsbaar onderzoek plaatsgevonden.Behandeling van het technisch lezen en de spelling gebeurt met deF&L-methodeĀ®, een bij Stichting Taalhulp ontwikkelde methode die bewezen effectief is. Indien nodig kan ook gewerkt worden aan begrijpend lezen, schriftelijk formuleren, vreemde talen en dergelijke. De diagnose en behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED) wordt vergoed vanuit de wet op de jeugdzorg.  De jeugdzorg  wordt vergoed vanuit de gemeente

https://stichtingtaalhulp.nl/