Spel Psychologen Putten

Een groep van (klinisch) psychologen en psychotherapeuten met meer dan 25 jaar ervaring in het behandelen van cliënten met zeer uiteenlopende klachten en stoornissen. Wij bieden geestelijke gezondheidszorg door conventionele, beproefde behandelingen en methodieken vanuit verschillende disciplines te combineren met innovatieve concepten. Deze innovatieve concepten ontlenen we o.a. aan de Nieuwe GGZ, een beweging binnen de GGZ die een nieuwe aanpak bepleit, waarbij zorg op maat weer ruimte krijgt, de groei naar autonomie centraal staat en het individu en zijn context bepalend zijn op weg naar een persoonlijk, sociaal en maatschappelijk herstel. Toegankelijkheid en gelijkwaardigheid tussen cliënt en behandelaar staan centraal. Zodoende vinden we samen de juiste oplossing en werken we doelgericht aan een spoedig herstel. U kunt bij ons terecht met de volgende klachten:

 • Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen (verstandelijke beperking, ADD/ ADHD, autisme spectrum stoornissen
 • Stemmingsstoornissen (depressieve klachten, verdriet en somberheid, uitgestelde rouwreactie)
 • Angststoornissen (fobie, paniekstoornis)
 • Dwangstoornissen
 • Voeding- en eetstoornissen
 • Somatisch-symptoomstoornissen (psychosomatische klachten)
 • Gedragsstoornissen (impulsbeheersing)
 • Slaap-waakstoornissen
 • Seksuele disfuncties
 • Persoonlijkheidsstoornissen (vroeg in het leven begonnen patronen die tot problemen leiden in persoonlijke en sociale situaties)
 • Psychotrauma en stressgerelateerde stoornissen (PTSS, complexe PTSS, hechtingsstoornis, dissociatieve stoornis)
 • Gezinsproblemen
https://spelpsychologenputten.nl/