Speciaal voor jou

De begeleiding wordt meestal bij jouw thuis geboden, maar kan ook op een andere plek plaatsvinden. Het is verder mogelijk dat de begeleider mee gaat naar afspraken bij instanties. De begeleiding wordt met jou samen afgestemd en op maat gemaakt.

Toewerken naar een zo groot mogelijke zelfredzaamheid, eigen regie en het op actieve wijze betrekken van het netwerk zijn belangrijke pijlers in de begeleiding.

Speciaal voor jou heeft ruime ervaring in het begeleiden van mensen met:

  • Een verstandelijke beperking
  • NAH, niet aangeboren hersenletsel
  • Autisme
  • ADHD
  • Een combinatie van bovengenoemde beperkingen
https://www.speciaal-voorjou.nl/