SOVEE

SOVEE werkt aan de kansen voor kinderen en jongeren van 0 – 23 jaar. Wij bieden begeleiding, advies, training en coaching aan jongeren, ouders, peuterspeelzalen, scholen en andere organisaties die met jeugd werken in de regio Amersfoort. U kunt bij ons terecht voor voor- en vroegschoolse programma’s, ontwikkelingsstimulering van kinderen, Brede School, opvoedondersteuning, voorkomen voortijdig schoolverlaten, zelfstandig leren wonen, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en aanpak problemen jongeren.

http://www.sovee.nl/