Reinaerde

Mensen met een beperking ontwikkelen zichzelf en kiezen hoe ze willen leven. Medewerkers van Reinaerde dragen met hart en hoofd dagelijks bij aan het welzijn, de participatie en de zelfstandigheid van mensen met een beperking. Mensen met een beperking voelen zich thuis en doen ertoe in de samenleving.

We hebben verschillende diensten: jeugdzorg, ambulante dienstverlening, kinderdagcentra, arbeidstoeleiding, dagbesteding, behandeling, wonen met begeleiding.

http://www.reinaerde.nl/home/