Psychotherapie Barneveld B. Verwer

Als vrijgevestigde psychotherapiepraktijk richten wij ons op de behandeling van kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met psychische klachten en psychiatrische stoornissen binnen voornamelijk de Gespecialiseerde GGZ. Daarnaast kunt u eveneens bij ons terecht voor behandelingen binnen de Generalistische Basis GGZ.

Wij bieden diagnostisch onderzoek en behandeling voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen van 4 tot en met 30 jaar met uiteenlopende problematiek. Denk hierbij aan o.a. angsten, depressieve gevoelens, sociale problemen, gedragsproblemen, concentratieproblemen, faseproblematiek, identiteitsproblemen, trauma’s en relationele problemen.

Problemen die een kind, jongere of (jong)volwassene op een bepaald moment in zijn/haar leven ervaart, kunnen er voor zorgen dat de ontwikkeling stagneert en daarmee bedreigd wordt. Wij vinden het dan ook van groot belang dat de impact van een dergelijke stagnatie zo klein mogelijk blijft en daarom is een snelle start van de hulpverlening belangrijk.

Kenmerkend voor ons is een kortdurende, efficiënte manier van werken en zorg op maat. Wij vinden het belangrijk dat men zo snel mogelijk weer zonder hulp verder kan. Ons motto is dan ook ‘zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk’.

http://mpbarneveld.nl/