Psychologenpraktijk Brouwer

Psychologenpraktijk Brouwer is een zelfstandig gevestigde praktijk waar mensen
terecht kunnen met diverse soorten vragen en problemen op psychologisch en psychosociaal gebied. De behandeling bij kinderen en jongeren kan zich richten op:

  • Emotionele problemen (zoals angst, sociale angst, verlegenheid, hechtingsproblemen, eetstoornis, trauma)
  • Psychosociale problemen (bijvoorbeeld steeds ruzie maken of geen vriendjes hebben)
  • Gedragsproblemen (bijvoorbeeld druk gedrag of niet luisteren)
  • Ontwikkelingsstoornissen (zoals ADHD of autisme)
http://www.psychbrouwer.nl/