Werkwijze Toegang

In de Jeugdhulpregio JeugdFV verschilt de inrichting en plek van toegang per gemeente. In werkwijze lokale toegang (pdf, 573 KB) wordt de situatie per gemeente kort weergegeven. Dit overzicht is opgesteld voor de inkoop en bijbehorende afstemming tussen jeugdhulpaanbieders en GI's lokaal en (boven)regionaal.