Print Kindercoaching

Kindercounselling is een laagdrempelige en kortdurende vorm van begeleiding voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar, met psycho-sociale problematiek, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Zoals kinderen die:

  • willen groeien in zelfvertrouwen
  • een negatief zelfbeeld hebben
  • moeite hebben met vriendjes maken
  • moeite hebben met het omgaan met hun gezinsleden
  • gepest worden of zelf pesten
  • beter voor zichzelf willen opkomen
  • stil en teruggetrokken zijn, of vaak boos of angstig zijn
  • veel piekeren

Niet het probleem, maar de vráág van het kind is het uitgangspunt voor de counselling.

Het kind en de counsellor werken op een oplossingsgerichte en speelse manier samen. Door de counselling kan het kind zijn kracht ontdekken, deze in zetten en het probleem overwinnen of hanteerbaar maken.

Tijdens het counsellingtraject werkt print kindercoaching nauw samen met de ouders / opvoeders van het kind en biedt print kindercoaching gerichte opvoedondersteuning vanuit de vraag van het kind.

www.printkindercoaching.nl