Praktijk Schitter

Praktijk Schitter biedt kortdurende begeleiding aan kinderen en jongeren bij diverse problemen zoals gedragsproblemen en sociaal-emotionele problemen. Deze begeleiding vindt individueel plaats. In de begeleiding wordt gebruik gemaakt van technieken uit de cognitieve gedragstherapie en de oplossingsgerichte therapie.

Praktijk Schitter biedt:

  • Psychodiagnostisch onderzoek. Dit kan worden ingezet om antwoord te krijgen op verschillende hulpvragen die te maken hebben met bijvoorbeeld de intelligentie of sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.
  • Kortdurende individuele begeleiding aan kinderen en jongeren bij diverse problemen zoals gedragsproblemen en sociaal-emotionele problemen. In de begeleiding wordt gebruik gemaakt van technieken uit de cognitieve gedragstherapie en de oplossingsgerichte therapie. Naast individuele begeleiding zijn soms andere vormen van begeleiding nodig zoals ouderbegeleiding of begeleiding op school. De orthopedagoog bekijkt samen met het kind, de ouders/verzorgers en indien nodig de betrokkenen vanuit school welke aanpak het meest zinvol is.
  • Weerbaarheidstraining middels Bikkeltrainingen. Deze zijn bedoeld voor kinderen van 5 t/m 12 jaar, waardoor ze sterker in hun schoenen komen te staan, beter voor zichzelf op kunnen komen en zich minder onzeker of angstig voelen
www.praktijkschitter.nl