Praktijk Mijnten

Werken met één plan waarin onderwijs, jeugdhulp en vrijetijdsbesteding zijn opgenomen, dat is waar ik mij graag voor wil inzetten!

http://www.praktijkmijnten.nl/