Pieters Praktijk voor Orthopedagogiek

Pieters Praktijk voor Orthopedagogiek biedt sinds begin 2005 hulp aan kinderen en jongeren vanaf 2,5  jaar en hun ouders. Orthopedagoog Greta Pieters is gespecialiseerd in onderzoek naar en behandeling/begeleiding bij (vermoeden van) (hoog)begaafdheid en sociaal-emotionele problematiek als gevolg van (hoog)begaafdheid.

Aanbod

Kinderen van 2,5  t/m 16 jaar en hun ouders kunnen bij OPP terecht voor diagnostiek en begeleiding bij :

  • (vermoeden van) hoogbegaafdheid
  • Sociaal/emotionele problematiek
  • Gedragsproblematiek
  • (faal)angst- Informatieverwerkingsproblematiek

Hulp kan geboden worden in de vorm van (kortdurende) begeleiding van het kind.Bijvoorbeeld begeleiding bij het verbeteren van sociale vaardigheden, het verkrijgen van meer zelfvertrouwen en/of het tot stand brengen van een gewenste gedragsverandering. Dit kan individueel of door middel van deelname aan een training.

Indien gewenst is ouderbegeleiding mogelijk.

https://www.pieters-orthopedagogiek.nl/