Over ons

Gemeenten zijn bestuurlijk, financieel en uitvoeringstechnisch verantwoordelijk voor de uitvoering van vrijwel alle jeugdhulp. In de Jeugdhulpregio FoodValley werken de gemeenten samen voor een betere jeugdhulp. In de samenwerking geldt het principe: ‘Lokaal wat lokaal kan en regionaal wat regionaal moet’. Anders gezegd: de samenwerking wordt alleen op die onderdelen regionaal georganiseerd waar dit vereist is of van meerwaarde is. Dit principe heeft geleid tot regionaal samenwerken voor betere jeugdhulp. Wij werken samen omdat:

 • We samen sterker staan;
 • We zo efficiënter zijn;
 • We zorginhoudelijk kunnen verbeteren;
 • We van elkaar kunnen leren.

De samenwerking rondom inkoop, contractmanagement, monitoring en facturatie van de jeugdhulp worden regionaal gefaciliteerd vanuit het Knooppunt.

Onze uitgangspunten

De Jeugdhulpregio FoodValley hanteert de volgende uitgangspunten:

 • Alle kinderen zijn normaal
 • Een kind is een gezin
 • We doen wat echt nodig is
 • Een kind hoort thuis
 • Voorkomen is beter dan genezen
 • Onze jeugdhulpwerkers zijn helden!
 • We werken met aanbieders die onze visie uitvoeren
 • We blijven leren
 • Cijfers zeggen niet alles

Indien u een klacht hebt over een van de medewerkers van het Knooppunt van de Jeugdhulpregio FoodValley kunt u deze afhankelijk van uw situatie als volgt indienen:

Indien u gevestigd of woonachtig bent in één van de gemeenten van de Jeugdhulpregio FoodValley kunt u zich richten tot uw eigen gemeente.

Indien u niet gevestigd of woonachtig bent in één van de gemeenten van de Jeugdhulpregio FoodValley kunt u zich richten tot de Gemeente Veenendaal om daar uw klacht in te dienen. U kunt via onderstaande hyperlink een klacht indienen bij de Gemeente Veenendaal.

https://www.veenendaal.nl/praat-en-doe-mee/klacht-over-ambtenaar-of-bestuurder

Op de behandeling van de klacht ten aanzien van medewerker van het Knooppunt is de klachtenregeling van de Gemeente Veenendaal van toepassing. Deze treft u via onderstaande hyperlink aan.

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR122362/1

Contact