Over ons

Geen kind, gezin of situatie is hetzelfde. Wij geloven niet in een standaard aanpak voor elk gezin. Maar er zijn wel dingen die we belangrijk vinden. Waarden die ons in de goede richting sturen. ‘Wij’ zijn de samenwerkende gemeenten in jeugdhulpregio FoodValley – Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en Veenendaal.

Zeven samenwerkende gemeenten

Door de transitie per 1 januari 2015 is de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp verschoven van het Rijk naar de gemeenten. Gemeenten zijn bestuurlijk, financieel en uitvoeringstechnisch verantwoordelijk voor de uitvoering van vrijwel alle jeugdhulp. De bestuurders van de gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel, Renswoude, Rhenen en Veenendaal hebben besloten de transformatie en transitie van de jeugdhulp gezamenlijk op te pakken. Hieruit is Jeugdhulpregio FoodValley ontstaan. In deze samenwerking geldt het principe: ‘Lokaal wat lokaal kan en regionaal wat regionaal moet’. Anders gezegd: de samenwerking wordt alleen op die onderdelen regionaal georganiseerd waar dit vereist is en als het van sterke meerwaarde is. Dit principe heeft geleid tot een regionale inkoop, contractmanagement en facturatie van de jeugdhulp en een gezamenlijk transformatieprogramma met zeven projecten.

Waarom werken wij samen?

Binnen de jeugdhulpregio FoodValley willen wij de beste zorg en veiligheid voor onze jeugd. Wij werken samen omdat:

 • we samen sterker staan;
 • we zo efficiënter zijn;
 • we zorginhoudelijk kunnen verbeteren;
 • we van elkaar kunnen leren.

Onze uitgangspunten

Als Jeugdhulpregio FoodValley doen we ons werk vanuit de volgende uitgangspunten:

 • Alle kinderen zijn normaal
 • Een kind is een gezin
 • We doen wat echt nodig is
 • Een kind hoort thuis
 • Voorkomen is beter dan genezen
 • Onze jeugdhulpwerkers zijn helden!
 • We werken met aanbieders die onze visie uitvoeren
 • We blijven leren
 • Cijfers zeggen niet alles

De transformatieprojecten

De zeven transformatiethema's waaraan wij werken zijn:

 1. Afbouw Verblijf
 2. Verbinding Onderwijs en Jeugd
 3. Crisis als kans
 4. Begeleiding van jeugdigen van 18- naar 18+
 5. Doorontwikkeling regiefunctie
 6. Afbouw begeleiding/behandeling/groep
 7. Jeugdbescherming Dichterbij

Meer informatie over deze transformatiethema's vindt u op deze pagina.