Over ons

Gemeenten zijn bestuurlijk, financieel en uitvoeringstechnisch verantwoordelijk voor de uitvoering van vrijwel alle jeugdhulp. In de Jeugdhulpregio FoodValley werken de gemeenten samen voor een betere jeugdhulp. In de samenwerking geldt het principe: ‘Lokaal wat lokaal kan en regionaal wat regionaal moet’. Anders gezegd: de samenwerking wordt alleen op die onderdelen regionaal georganiseerd waar dit vereist is of van meerwaarde is. Dit principe heeft geleid tot regionaal samenwerken voor betere jeugdhulp. Wij werken samen omdat:

 • We samen sterker staan;
 • We zo efficiënter zijn;
 • We zorginhoudelijk kunnen verbeteren;
 • We van elkaar kunnen leren.

De samenwerking rondom inkoop, contractmanagement, monitoring en facturatie van de jeugdhulp worden regionaal gefaciliteerd vanuit het Knooppunt.

Onze uitgangspunten

De Jeugdhulpregio FoodValley hanteert de volgende uitgangspunten:

 • Alle kinderen zijn normaal
 • Een kind is een gezin
 • We doen wat echt nodig is
 • Een kind hoort thuis
 • Voorkomen is beter dan genezen
 • Onze jeugdhulpwerkers zijn helden!
 • We werken met aanbieders die onze visie uitvoeren
 • We blijven leren
 • Cijfers zeggen niet alles
Contact