Tekening die in beeld brengt waar de Jeugdhulpregio Foodvalley aan werkt

Werken in een complex speelveld

Werken in een complex speelveld

Op deze programmaplaat is veel bedrijvigheid te zien. Jeugdhulpregio FoodValley werkt in een complex speelveld actief aan de transformatie: er lopen meerdere projecten tegelijk. We leggen graag uit hoe u de plaat het beste kunt lezen. Wilt u de kaart in groter formaat bekijken en inzoomen? Download dan deze pdf (pdf, 528 KB).

Actieve regie

Alle ontwikkelopgaves eindigen in het centrale grasveld waar kinderen, jongeren en gezinnen centraal staan. De blauwe kring rondom het grasveld staat symbool voor het voeren van actieve regie, dichtbij de kinderen en gezinnen. Lokale teams en jeugdprofessionals dragen samen de zorg voor de inzet van passende jeugdhulp.  Zij hebben ieder een rol in het voeren van actieve regie tijdens het jeugdhulpproces. 

Ontwikkelopgaves

De paden staan symbool voor elk looppad per ontwikkelopgave. Er zijn ook zijpaden te zien, omdat ontwikkelopgaves sterk samenhang met elkaar hebben.

Datagedreven

We werken in onze regio sterk datagedreven en dit helpt de lokale teams om voor specifieke casuïstiek extra regie te voeren. Daarnaast ondersteunt het continu het meten van de transformatie-effecten.

Regionaal Expertteam

Lukt het niet om zorg voor jeugdigen en gezin met complexe problemen te realiseren? Dan kan het regionaal expertteam (RET) de casus overnemen. Zij helpen bij het zoeken naar een passende oplossing voor complexe problemen en geven een zwaarwegend advies voor de inzet van zorg.

Bovenregionaal samenwerken

Onze regio werkt op onderdelen bovenregionaal samen met andere jeugdhulpregio's, zowel in Utrecht als in Gelderland. Dit doen we omdat we samen meerwaarde kunnen creëren in het veiligheidsdomein. Daarnaast zorgt het voor goede organisatie en beschikbaarheid van hoog-specialistische zorgvormen.

Landelijke ontwikkelingen

Wij verhouden ons tot landelijke ontwikkelingen. We kijken we pro-actief vooruit, anticiperen tijdig op wetswijzigingen en benutten de ondersteuning vanuit het landelijke actieprogramma Zorg voor de Jeugd.

Maatschappelijk debat

Het maatschappelijk debat is in alles wat we doen aanwezig. Dit gaat over normaliseren, een inclusieve samenleving, tekorten binnen het sociaal domein en met budgetten zo goed mogelijk de jeugdhulp organiseren en doen wat nodig is. Vernieuwend, met actuele data, in partnerschap en continu lerend, omdat we geloven dat vanuit die kernwaarde de echte transformatie tot stand komt.