Nedahuis Kommak

Kommak biedt ambulante hulpverlening aan vluchtelingen en migranten via WMO en jeugdhulp.

Deze hulpverlening wordt aangeboden in de taal van de cliënt en met kennis over de cultuur van de cliënt. Er wordt om de integratie te bevorderen zoveel mogelijk Nederlands gepraat. Door de taal en de cultuur te kennen wordt de aansluiting goed gevonden en kan er een brug geslagen worden tussen de Nederlandse cultuur en die van het land van herkomst.

Binnen de jeugdhulp biedt Kommak opvoedondersteuning, gezinsbegeleiding, omgangsbegeleiding, begeleiding bij complexe echtscheiding, coaching aan kinderen/jongeren, training opvoeding binnen twee culturen en begeleiding bij het toewerken naar de GGZ.

Bij de doelgroep is vaak sprake van een complexe problematiek, waaronder integratie problemen, trauma, hechting en verslavingsproblematiek. Wij werken nauw samen met andere organisaties, waaronder de GGZ. Onze doelgroep is minder bekend met behandeling en is veelal niet gemotiveerd. Door vanuit Kommak hulpverleners in te zetten die bekend is met de cultuur en taal worden cliënten gemotiveerd voor de behandeling die zij nodig hebben.

Kommak werkt systemisch en is gericht op de verschillende levensgebieden van de cliënt. In de producten die wij aanbieden wordt cultuur sensitief en oplossingsgericht gewerkt. We stemmen af met de verwijzer waar de hupverlening op gericht dient te zijn. Dit wordt in een hulpverleningsplan vastgelegd.

www.kommak.nl