Met het Hart

Voor weerbaarheid, meer zelfvertrouwen en een betere zelfbeheersing voor leerlingen.

Praktische groepstrainingen in weerbaarheid op basisscholen. Individuele begeleiding op

school voor kinderen met sociale, emotionele of gedragsproblemen.

  • Rots en Water training
  • Individuele begeleiding op school
  • Ondersteuning van kinderen en ouders bij weerbaarheid en zelfvertrouwen. Meer zicht op eigen kwaliteiten. Handvatten om zelf tot oplossingen te komen voor de uitdagingen die jouw kind, of jij als ouder, tegenkomt.
  • Individuele begeleiding kind
  • Opvoedondersteuning
  • Psychosociale ondersteuning ouders
www.methethart.nl