Lindenhout

Ons Werk

Gezinnen waar de problemen zich opstapelen. Kinderen in onveilige thuissituaties. Ouders met een verslaving, psychische problematiek, financiële problemen, ontoereikend opvoederschap. Een vechtscheiding. Kleine kinderen met ernstige ontwikkelingsproblemen. Kinderen of jongeren met complexe gedragsproblemen waardoor ze thuis, op school of in de wijk niet te handhaven zijn. Zwerfjongeren…

Crisis, complex of multiproblem

Dit zijn onze cliënten. Pasgeboren baby’s, kleuters, tieners, jongeren op weg naar volwassenheid én hun ouders, waar het opvoeden en opgroeien op z’n zachtst gezegd niet vanzelf gaat. Mensen die naast de hulp en inzet van wijk- en buurtteams en andere eerstelijns professionals de intensieve aandacht en orthopedagogische expertise van onze professionals hard nodig hebben. Zo direct als het kan, zo kort als het kan. Want in onze visie horen kinderen thuis, of anders zo thuis mogelijk.

Intensieve, specialistische opvoedhulp

Onze toegevoegde waarde is onze specialistische, orthopedagogische expertise. Gegroeid en aangescherpt door jarenlange ervaring in het werken in de meest complexe situaties, met gezinnen en kinderen waar het soms lijkt alsof situaties onoplosbaar zijn. Maar juist daar zijn onze mensen op hun best. We zetten de juiste hulp in, op het juiste moment op de juiste plaats. Ons aanbod varieert van spoedhulp bij crisis en erkende interventies en programma’s voor kinderen, ouders en gezinnen, tot expertadvies, directe coaching en begeleiding van professionals, de inzet van pleegzorg en gezinshuizen, en trainingen voor kinderen en jongeren.

www.lindenhout.nl