Leger des Heils Gelderland

Leger des Heils Gelderland is er voor mensen die kampen met veel problemen op meerdere gebieden. Onze aanpak is gericht op herstel van het gewone leven. Heb je een hulpvraag rondom: eenzaamheid, eten&drinken, financien, geestelijke verzorging, gezondheid, opvoeding, psychische problemen, verslaving, werk, hulp aan huis of hulp met onderdak?

www.legerdesheils.nl/gelderland