Krekel Autisme

KrekelAutismeCoaching biedt levensloopbegeleiding aan normaal tot hoogbegaafde kinderen, jeugdigen en volwassenen met een conditie in het autismespectrum*) en aan hun sociale omgeving.

Autisme heeft invloed op alle facetten van het leven. Levensloopbegeleiding is maatwerk en kan dan ook bestaan uit begeleiding op alle levensgebieden zoals werk, studie, dagbesteding, huishouden, persoonlijke verzorging, financiën contacten, relaties, gezondheid en wonen.

Maandelijks organiseren wij het AutiCafé, AutiVrouwenCafé, Auti-JongerenCafé, AspergerCafé, AutiPartnerCafé, AutiMakerCafé, AutiOuderWandelingen en de spellenavond. Zo bieden wij gelegenheid voor ontmoeting en contact.

Wij houden lezingen, organiseren thema-avonden en geven trainingen op het gebied van autisme.

Bedrijven adviseren wij bij het ontwerpen van een werkklimaat waarin mensen met autisme goed tot hun recht kunnen komen.

Wij zijn telefonisch bereikbaar voor cliënten en wijkcoaches/consulenten van maandag t.m. vrijdag 9.00 – 9.30 uur.

*) Uitsluitingscriteria voor onze dienstverlening zijn:

  • jeugd jonger dan 4 jaar;
  • situaties waarbij behandeling voorliggend is;
  • cliënten zonder autisme;
  • cliënten waarbij niet-autismegerelateerde problematiek de
    boventoon voert;
  • zwakbegaafdheid (70<IQ<85) of verstandelijk beperking (IQ<70).

Voor deze situaties hebben wij geen deskundigheid in huis.

www.krekelautismecoaching.nl/