Kinderkracht

Kinderen

Als ouders van een kind wil je niets liever dan dat het gelukkig is. Dat het zijn weg vindt in vriendschappen en zich thuis voelt op school.Toch loopt het niet altijd zo;

Omdat je kind keer op keer keuzes maakt, die niet helpend zijn voor zichzelf of zijn omgeving. Omdat ontwikkelingen in het gezin anders zijn, en het omgaan daarmee gewoon lastig is voor je kind. Omdat je kind vaak bang, boos of verdrietig is en jullie niet meer weten wat je kunt doen om te helpen.

In de jaren dat ik met kinderen werk heb ik gemerkt, dat kinderen zelf heel vaak wel weten waar de oorzaak ligt. In sommige gevallen weten ze zelfs de oplossing, maar kunnen ze er niet bij komen. Ik heb veel voorbeelden gezien van de positieve kracht van kinderen. In mijn praktijk help ik hen die kracht als hulpbron in te zetten en zo de moeilijkheden aan te pakken of op te lossen.
De aanpak verschilt natuurlijk per kind, omdat ieder kind uniek is in haar of zijn vraag, kracht en oplossing.

Voor mij is het allerbelangrijkste dat ik aansluit op jullie kind. Dit alles kan natuurlijk niet zonder jullie, als ouders en gezin.
Om die reden doe ik graag een intakegesprek samen met jullie kind en jullie samen bij mij in de praktijk.
Als we er samen over eens zijn wat de vraag is, stel ik een plan van aanpak. Ik ga dan individueel aan het werk met jullie kind, meestal 6-8 keer. Halverwege het traject is er een oudergesprek aan huis zonder jullie kind. In dat gesprek bekijken we of we op de goede weg zijn. Na de laatste inhoudelijke sessie sluiten we samen met jullie kind af in de praktijk.

Jongeren:

Als ouders van een kind wil je niets liever dan dat het gelukkig is. Dat het haar of zijn weg vindt in vriendschappen en zich thuis voelt op school. Toch loopt het niet altijd zo.

Daar komt dan nog bij, dat je kind nu geen klein kind meer is. Hij zit op de middelbare school, of zelfs al niet meer. En als ouder heb je daardoor een andere rol in het leven van de jongere. Je staat meer op afstand. Andere mensen, vrienden, docenten, zijn ook belangrijk in het leven van je kind. Als moeder van een studerende zoon en een dochter in 6 VWO, heb ik die andere rol net als ieder ander ervaren. Ik heb gevoeld wat afstand en nabijheid is en wanneer je er wel of niet mag zijn. En ook hoe lastig dat soms is.

Dit opgeteld bij mijn jarenlange ervaring in het werken met kinderen en jongeren geeft jullie hopelijk vertrouwen in mijn werk.En dat vertrouwen is nodig. In het werken met scholieren tot 16 jaar heb ik jullie toestemming nodig. Bij jong volwassenen hoeft dat in principe niet. Tegelijkertijd is het mijn overtuiging dat het altijd belangrijk is, wanneer ouders achter de begeleiding staan.
In het werken met de jongere is zij of hij ook degene die mede bepaald wanneer en hoe jullie als ouders betrokken zijn in het traject. Bij jongere middelbare scholieren zal dat anders zijn dan bij jong volwassenen.

In mijn manier van werken focus is voornamelijk op de positieve kanten van de jongere. Door situaties of gebeurtenissen kunnen deze naar de achtergrond zijn geraakt, maar samen vinden we die terug. En vanuit die kracht werken we aan de mindere makkelijke, of mindere positieve kanten.

http://www.kinderkracht.org/