Kinder- en Jeugdpsychologie Ruland

In mijn praktijk richt ik me op kinderen en jeugdigen van 0-18 jaar en hun ouders. Een aantal problemen komt veelvuldig voor:

Sociale problemen
Begeleiding in bijvoorbeeld de omgang met vrienden en vriendinnen (broers en zussen), het hebben van een relatie, het maken van contacten, de omgang met ouders of problemen (pesten) op school.

Emotionele problemen
Begeleiding/ behandeling van angsten (faalangsten, verlatingsangsten maar ook de paniekstoornis), het omgaan met veranderingen in het lichaam, jaloezie of sociaal teruggetrokken gedrag.

Leerproblemen/ leerstoornissen
Diagnostiek en advisering m.b.t. leerproblemen en leerstoornissen (zoals bijvoorbeeld dyslexie en dyscalculie).

Opvoedingsproblemen
Opvoedingsondersteuning m.b.t. niet luisteren, opstandig gedrag, slaapproblemen of bed plassen.

Psychiatrische problematiek
Diagnostiek, advisering en behandeling van psychiatrische problematiek, zoals bijvoorbeeld ADHD, ontwikkelingsstoornissen (PDD-NOS of andere stoornissen binnen het autistische spectrum) ticstoornissen (Gilles de la Tourette) of dwangstoornissen.

http://www.praktijkruland.nl/