Kiddock

Kiddock is een praktijk voor talentontwikkeling en bewustwording voor volwassenen, kinderen en jongeren.

Ieder mens is uniek en heeft eigen talenten. Het ontdekken van wie je bent en wat je talenten zijn is belangrijk voor het ontwikkelen van (zelf)inzicht en zelfvertrouwen.

Volwassenen, jongeren en kinderen groeien en ontwikkelen zich in mijn praktijk ieder op hun unieke, eigen wijze. Groei en ontwikkeling zijn altijd mogelijk, ook en soms juist als je slecht in je vel zit.

Uitgangspunt in de therapie, coaching en de opstellingen is altijd het kind of de volwassene en niet de techniek, methodiek of mijn visie.

https://raisingsmallsouls.wordpress.com/