Het Autismehuis

Autismehuis is een verwezenlijking van de als maar groeiende vraag naar gespecialiseerde begeleiding voor cliënten met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Door het aanbod van buitenschoolse-, ambulante-, weekend- en vakantiebegeleiding biedt Autismehuis alle vormen van begeleiding onder een dak. Dat schept duidelijkheid voor ouders maar vooral ook voor de cliënt. Naast een fijne plek om jezelf te zijn wordt er ook gewerkt aan de ontwikkeling om zo een bijdrage te leveren aan de zelfstandigheid en emotionele ontwikkeling van de cliënt.

De opvoeding van een kind met autisme vraagt veel van de ouder(s)/verzorger(s). Ouders van deze kinderen zijn volledige mantelzorgers en raken vaak overbelast. Door deze overbelasting kan hetgeen het kind nodig heeft niet geboden worden. Daarom gaan wij, samen met de ouders op zoek naar de juiste balans om ervoor te zorgen dat het gezin weer in zijn eigen kracht komt te staan. Want als ouders in hun kracht staan, gaat de opvoeding van een kind met autisme vaak veel beter. Hiermee kunnen we het verder afdwalen voorkomen en worden er minder kinderen uit huis geplaatst.

http://www.autismehuis.nl/