Flevostate

Flevostate biedt tijdelijke hulp bij opvoeden en complexe psychiatrische problemen en zet o.a. ambulante ondersteuning in om opnamen voor te bereiden, te voorkomen en te verkorten. We ondersteunen bij opvoedproblemen, onveilige leefomstandigheden voor het kind en bij complexe gedrags- en of psychiatrische stoornissen.

Wij stimuleren jongeren in hun en met hun systeem om op eigen kracht verder te bouwen aan hun leven. Flevostate helpt gezinnen hun eigen kracht te (her)vinden. We geven een duw in de goede richting. Zo bieden we bijvoorbeeld hulp om vastgelopen ambulante behandelingen vlot te trekken. We vinden het belangrijk dat de ambulante behandelaar betrokken blijft bij de behandeling en die zo snel mogelijk weer overneemt. Een tijdelijke behandeling kan van enkele weken tot maximaal zes maanden duren. Bij deze behandeling bieden we geen woonvorm, waar jongeren een vaste woonplaats krijgen. De behandeling vindt plaats in het (pleeg)gezin.

De jongere woont gewoon thuis, kan naar de eigen school of werk en wordt intensief begeleid door onze ambulante jeugdzorgwerker. Ook worden de overige gezinsleden, het onderwijs, familie, vrienden, wijkteams en sportverenigingen betrokken bij de behandeling.

Ons aanbod bestaat uit behandelingen, trainingen, coaching en voorlichting. We werken met bewezen methodes.