Expertisecentrum Leren & Gedrag

ECLG is een orthopedagogen- en psychologenpraktijk en heeft als primaire doelstelling en ambitie om kinderen en jongvolwassenen die op het gebied van leren en/of hun sociaal-emotionele ontwikkeling tegen problemen aanlopen, op een professionele en kwalitatief verantwoorde manier te ondersteunen en te begeleiden. Hierdoor kunnen deze kinderen zich sociaal-, emotioneel en educatief optimaal ontwikkelen waardoor ook deze kinderen beter tot hun recht komen in onze samenleving en een beter toekomstperspectief hebben met betrekking tot hun verdere school- en arbeidsloopbaan.

http://www.eclg.nl/