DS. G.H. Kerstencentrum

Het Ds. G.H. Kerstencentrum is dienstbaar aan:

  • Scholen die op pedagogisch en/of onderwijskundig gebied advies, begeleiding, ondersteuning, consultatie of coaching willen;
  • Ouders die advies, begeleiding, ondersteuning of consultatie willen bij de opvoeding van een kind of kinderen.

De dienstverlening van het Ds. G.H. Kerstencentrum baseert zich op Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid.

http://www.koc.nu/