Dr. Leo Kannerhuis

Elk mens heeft recht op een volwaardige plaats in de samenleving. Dat geldt ook voor iemand met een autisme-spectrumstoornis. Om dat te realiseren is op diverse momenten in het leven versterking, begeleiding of behandeling nodig. Het Dr. Leo Kannerhuis helpt, samen met anderen en bij voorkeur in de directe leefomgeving, mensen met autisme verder met een gevarieerde en gespecialiseerde (behandel)methodiek. Een aanbod geheel afgestemd op de specifieke behoeften en wensen, op die momenten dat daar behoefte aan is. De directe omgeving zoals gezin, school en werk wordt actief betrokken en ondersteund zodat hij/zij weer verder kan.

http://www.leokannerhuis.nl/