De Omarming

De Omarming biedt begeleiding aan jongeren, die vastlopen in communicatie en prestatie, en hun omgeving.

Voelt een jongere, een leerling of uw zoon of dochter zich niet prettig bejegend of lijkt hij/zij gefrustreerd omdat hij/zij niet kan voldoen aan de verwachtingen van school?

Heeft u als ouders moeite met de communicatie met de school van uw zoon of dochter?

Heeft u het gevoel dat u uw kind niet meer kunt bereiken?

Loopt u als teamleider of mentor telkens tegen dezelfde problemen aan met leerlingen en mogelijk ook in gesprekken met de betrokken ouders?

De Omarming kan u helpen bij het vinden van oplossingen voor al deze vragen.

https://www.deomarming.com/