Caritas Netwerk

Caritas Netwerk biedt op een creatieve wijze begeleiding en hulpverlening aan gezinnen, kinderen, jongeren en volwassenen. Het uitgangspunt van Caritas Netwerk is omzien naar elkaar. Omzien naar elkaar, betekent; dat je naar jezelf kijkt, omziet naar je zelf, maar ook omziet naar de ander. Hierdoor sta je in verbinding met jezelf en met de ander. Je leert hoe je omgeving van invloed is op jou en je probleem en hoe jij van invloed bent op je omgeving. Vanuit onze (christelijke) mensvisie geloven we dat ieder mens waardevol en uniek is. Ieder mens is het waard om in te investeren. Zeker als het gaat om mensen die extra hulp goed kunnen gebruiken. Om anders met uw problemen om te gaan, kijken we graag naar de krachten in iemand of iemands omgeving. Wij werken niet alleen probleemgericht, maar juist vanuit kansen en mogelijkheden.

https://caritasnetwerk.wordpress.com/