Berkel-B

Vanuit een sterk cliƫntgerichte en multidisciplinaire aanpak biedt Berkel-B begeleiding en ondersteuning aan jeugdigen en hun ouders en aan volwassenen. Berkel-B vindt het belangrijk dat ouders, jeugdigen en volwassenen leren hun eigen krachten op een positieve manier te gebruiken, opdat ze vanuit hun eigen kracht hun eigen leven en het leven in relatie met anderen vorm kunnen geven. Berkel-B geeft begeleiding en ondersteuning aan jeugdigen en ouders.

http://www.berkel-b.nl/