Basic Trust

Basic trust is specialist in het herstellen of ontwikkelen van basisvertrouwen oftewel een veilige hechting bij kinderen en jongeren. Een tekort of gebrek aan basisvertrouwen ligt meestal ten grondslag aan de (emotionele en gedrags)symptomen die het kind laat zien. Kinderen en jongeren kunnen zich herstellen van moeilijke en pijnlijke ervaringen.  Voor dit herstel is de houding en de communicatie van de opvoeders met het kind van cruciaal belang. Dit vraagt van opvoeders specifieke kennis en vaardigheden. Basic trust ondersteunt en traint hen daarin.

http://www.basictrust.com/