Addia Psychologenpraktijk

Wij zijn gespecialiseerd in de aanpak van leer-  en gedragsstoornissen bij kinderen, jeugd en volwassenen. Met behulp van gedragsobservatie, gesprekken en indien nodig uitgebreide diagnostiek, analyseren wij de hulpvraag en komen tot een plan van aanpak.De aanpak kan individueel, in de groep,  gezinsgericht en/of schoolgericht zijn. Typerend voor de werkwijze van ADDIA is de oplossingsgerichte, contextuele en transparante aanpak. Met andere woorden wij nemen de omgeving mee in onze zoektocht naar verklaringen en oplossingen. Daarbij maken wij duidelijk wat wij doen en waarom.

http://www.addia-psychologenpraktijk.nl/