Stichting de Buitenwereld

Wanneer je autisme, ADHD of bijvoorbeeld een angststoornis hebt, dan reageer je anders op dagelijkse situaties. De Buitenwereld is er voor ouders en kinderen die bijzondere zorg nodig hebben. Om gezinnen te ontlasten biedt De Buitenwereld gespecialiseerde groepsbegeleiding voor kinderen met een (vermoeden van) psychiatrische stoornis. Er zijn kleine groepen en een vaste structuur. Kinderen leren zelfredzaamheid en kunnen volop sociale vaardigheden opdoen. En als het nodig is bieden we ook individuele (gezins)begeleiding of begeleiding op school.

http://www.debuitenwereld.net/