Regionaal Instituut voor Ontwikkelingsproblematiek

RIOzorg (Regionaal Instituut voor Ontwikkelingsproblemen) is een WTZi erkende instelling werkzaam binnen de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. RIOzorg levert zowel generalistische basis GGZ (BGGZ) als specialistische GGZ (SGGZ) aan kinderen tussen de 4 en 18 jaar oud en baseert het handelen zoveel mogelijk op bewezen effectieve onderzoeks- en behandelmethoden. Voor RIOzorg staan de problemen die het kind dagelijks ervaart centraal. Samen met ouders, kind en school zoeken we naar oplossingen die bijdragen aan het welzijn van het kind en een succesvolle deelname aan de maatschappij.

Behandelingen:

  • ADHD
  • Autisme
  • Gedragsproblemen
  • Angst
  • Trauma
  • Tics
  • Somberheid
http://www.riozorg.nl/