Vervoer

Toelichting

Kan alleen worden ingezet bij LVB aanbieders in combinatie met Begeleiding groep
(45A49) als er ingeschat wordt dat hierbij vervoer vereist is. Moet los op de beschikking worden vermeld. Geen vervoer als hulpverlener reist en binnen de GGZ wordt vervoer niet vergoed.

Beschikkingscode: 42A03
Tarief: 18,02 euro per etmaal

Naar het overzicht