Vitree

Vitree biedt training, begeleiding, behandeling, diagnostiek en therapie.
Snel als het moet, kort waar het kan, intensief en specialistisch waar nodig.

Voor wie?

Voor kinderen, jongeren en gezinnen,
m├ęt en zonder een licht verstandelijke beperking.

Welke hulp?

Voor iedere vraag een passende vorm van hulp:

  •  in en met het gezin, ook bij crisis(vormen van gezinsbehandeling)
  • voor school, op school of na schooltijd(met onderwijszorgarrangementen)
  • in een veilige vervangende gezinssituatie (vormen van pleegzorg)
  • op een verblijflocatie (vormen van 24 uurszorg)
http://www.vitree.nl/