Lokale teams of toegang

In de Jeugdhulpregio FoodValley verschilt de inrichting en plek van lokale teams (of toegang) per gemeente. In dit document (pdf, 210 KB) wordt de situatie per gemeente kort weergegeven. Dit overzicht is opgesteld voor de inkoop en bijbehorende afstemming tussen zorgaanbieders lokaal en (boven)regionaal.