Orthopedagogie praktijk Kapitein

Ik ben gespecialiseerd in diagnostiek bij kinderen en jongeren en richt mij, naast leerproblemen, vooral op begaafdheidsproblematiek. Als er sprake is van een laag zelfbeeld, problemen op sociaal en/of emotioneel gebied, opvoedingsproblemen, somatische klachten/schoolziek of gedragsproblemen waarbij hoogbegaafdheid wordt vermoed kunnen ouders en zorgverleners contact met mij opnemen.

www.orthopedagogiepraktijk.nl