Inkoopbeleid Foodvalley

Inkoopbeleid Foodvalley

De Jeugdhulpregio FoodValley contracteert jeugdhulp volgens de methodiek van bestuurlijk aanbesteden (relationeel contracteren). Uitgangspunten van bestuurlijk aanbesteden zijn:

  • De contractering verloopt in overleg met gemeente en aanbieders.
  • Aanbesteden gebeurt via een open en transparant proces.
  • Alle aanbieders (dus ook nieuwe aanbieders, huidige onderaannemers en PGB-gefinancierde aanbieders) kunnen meedoen.
  • De inhoud van de overeenkomsten kan tijdens de looptijd verder worden ontwikkeld en herzien.

Zowel gemeenten als aanbieders hebben de ruimte om tussentijds in- of uit te stappen.

Hier (pdf, 367 KB)vindt u de criteria waaraan aanbieders moeten voldoen om een procesovereenkomst, en de latere deelovereenkomst, af te kunnen sluiten.